Szkolenie certyfikowane serwisowe

3 500,00 zł
Netto 2-3 dni robocze

Szkolenie uprawnia do serwisowania urządzeń detekcji gazów produkcji Sensor Tech. Tematem szkolenia są zaawansowane zagadnienia natury serwisowej oraz użytkowej z zakresu opieki nad urządzeniami. Podczas szkolenia uczestnik otrzymuje również informacje z zakresu zasad współpracy z producentem przy serwisach i naprawach gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

Liczba

Nie dodano jeszcze produktów

Szkolenie uprawnia do serwisowania urządzeń detekcji gazów produkcji Sensor Tech. Tematem szkolenia są zaawansowane zagadnienia natury serwisowej oraz użytkowej z zakresu opieki nad urządzeniami. Podczas szkolenia uczestnik otrzymuje również informacje z zakresu zasad współpracy z producentem przy serwisach i naprawach gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Szkolenie odbywa się w siedzibie spółki we Wrocławiu, o ile w informacji o konkretnej dacie szkolenia nie zaznaczono inaczej. Szkolenie rozpoczyna się o 9.00 i trwa 3-4 godziny, w zależności od poziomu wiedzy technicznej i ilości pytań uczestników. 

Kalendarz szkoleń na rok 2017:

Data szkolenia  Miejsce szkolenia
23.02.2017 Wrocław
27.04.2017 Trójmiasto
29.06.2017 Wrocław
30.08.2017 Warszawa
26.10.2017 Wrocław

 

Uwaga! Zgłoszenie uczestnictwa poprzez sklep jest jedynie rezerwacją miejsca. Warunkiem potwierdzenia uczestnictwa jest uiszczenie opłaty za szkolenie. Nieopłacone zgłoszenia wygasają na dwa dni przed terminem szkolenia, a Sensor Tech SA nie gwarantuje wówczas możliwości odbycia szkolenia.

Szkolenie wprowadzające (podstawowe) dla certyfikowanych serwisów obejmuje następujące tematy:

1. Zasada działania urządzeń detekcji, wskazówki dla użytkowników oraz serwisu systemu

2. Rodzaje, typy i zasada działania detektorów, różnice pomiędzy poszczególnymi wersjami.

3. Czynności serwisowe, wymiana głowic, bezpieczników itp. w urządzeniach produkcji Sensor Tech SA funkcjonujących na rynku: COMA-G.1, COMAG.1, COMAG.1.2, COMAG.2, COMAG.3.1, COMAG.3.2, COMAG.3.3, ELPEG.1, ELPEG.3, ELPEG.3.1, METAG.3.1, METAG.3.3, CONSOLA.R

4. Tory i sposoby testowania w urządzeniach – j.w.

5. Awarie, przyczyny i sposoby postępowania z nimi – urządzenia j.w.

6. Diagnostyka rozszerzona detektorów – nowe narzędzie diagnostyczne Esprog ( oraz porównanie ze starszą wersją - Turbo-prog) - zastosowanie dla diagnostyki i aktualizacji oprogramowania.

7. Aktualne zasady współpracy z producentem i raportowania w przypadku reakcji serwisowych

Szkolenie kończy się imiennym certyfikatem (imię, nazwisko, firma) uprawniającym do serwisu urządzeń detekcji ważnym 12 miesięcy.

Certyfikowane serwisy uzyskują 15% rabatu na zakup urządzenia ESPROG i 35% rabatu na zakup urządzenia TURBO-PROG.

SZKOCERPOD