Sensor Tech SA jest polską spółką inżynierską z wyłącznie polskim kapitałem. Przez ponad 15 lat działalności spółka wypracowała mocną pozycję na rynku dostawców HVAC w tym systemów detekcji gazów do sterowania wentylacją bytową. Marka Sensor Tech kojarzona jest przede wszystkim z bezusterkowymi urządzeniami, elastycznym podejściem do potrzeb klienta, lojalnością i wysoką etyką biznesową.

Spółka powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w roku 2013 w spółkę komandytowo-akcyjną, w roku 2015 została przekształcona w spółkę akcyjną. Nazwa „Sensor Tech” spaja doświadczenie i historię ponad 15 lat działalności pod wszystkimi trzema formami prawnymi.

Spółka planuje przenieść  siedzibę do nowej lokalizacji przy ul. Sułowskiej 19b we Wrocławiu. Na potrzeby siedziby została zakupiona działka i prowadzona jest obecnie inwestycja budowlana. 

Obecnie spółka zorganizowana jest w 3 obszarach działalności: projektowym, produkcyjnym i sprzedażowym. Podstawą działania jest nadrzędna zasada organizacyjna skracania komunikacji pomiędzy członkami zespołu do minimum. Istotny jest bezpośredni dostęp do osoby odpowiedzialnej za zadanie, bez pośredników, asystentów itd. Pozwala to szybkie realizowanie zadań i sprawne reagowanie na zmianę. Z tego Sensor Tech jest znany od początku istnienia.