Dane kontaktowe

Sensor Tech SA

Adres siedziby:
ul. M. Romanowskiego 25A
PL 51-122 Wrocław

Adres do doręczeń:
ul. Sułowska 19b
PL 51-180 Wrocław
Fon: +48 71 327 62 12

Dział handlowy
Fon: 71 327 62 12
handlowy@sensortech.pl

Dział księgowości
Fon: 71 327 62 12 wew. 22
ksiegowosc@sensortech.pl

Dział wsparcia serwisowego
Fon: 71 327 62 12 wew. 25
serwis@sensortech.pl

Kontakt z nami

opcjonalnie